Poëzie

Kwetsbaarheid

 

Een gift waar je nooit om hebt gevraagd

Een vijand bij conflict en innerlijke onrust

Een vriend op een warme dag in augustus

 

Zalig verlang ik om kwetsbaar te zijn

In de armen van jouw vlees en bloed

Ik ken jou

Jij kent mij

We zullen sterk zijn in de langzame uren van kwetsbaarheid

 

Ziek (en Corona)

 

Je wilt het niet zijn

Als je iemand worden wil

 

En word je toch iemand

Dan loop je toch iets op

Onherroepelijk

 

Ziek

 

Van ons zelf

Van onmacht

Van hoogmoed

Van zelfzucht

Of iets dergelijks

 

Ziek

 

Van elkaar

Van zoveel overvloed

Van de liefde Gods

 

Wij wensen elkaar beterschap

 

 

Stilte

 

De stilte is ruim

De stilte is zoet

Zoete stilte ruimt de rommel op

 

 

Liefde en schoonheid

 

Vluchtig is de liefde

Altijd te weinig in een op drift geraakte wereld

Vergankelijk is schoonheid

Aan tijd onderhevig

In een tijdperk vol oppervlakkigheid

 

In plaats van me te beklagen

Vraag ik me beter af wat blijvend is

 

Blijvend is de leegte

Vol van belofte

Alles is mogelijk in de leegte

Niets ligt vast

Ruimte is er in de leegte

Voor jonge liefde

En nieuwe schoonheid