Conflicten en ondermijnende gedragspatronen en alternatieven om je droom te verwerkelijken

 

 • Ik voel me verantwoordelijk en ik maak het goed.

Alternatief: Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen.

 • Ik overschrijd mijn eigen grenzen, zodat ik je goedkeuring krijg

Alternatief: ik bewaak mijn grenzen, zodat ikzelf en anderen beter op mij kunnen vertrouwen

 • Ik zwijg over mijn eigen angsten, frustratie, boosheid en verdriet, zodat we samen een verbond hebben en jij er ook niet over hoeft te praten

Alternatief: Ik praat over mijn gevoelens en nodig de ander uit dat ook te doen.

Ik laat me overheersen, zodat jij het gevoel hebt controle te hebben en me niet kunt afwijzen.

Alternatief: Ik bouw en werk aan win win relaties, zodat we allebei een gevoel van waardigheid kunnen en ervaren. Er is daarbij sprake van een balans tussen geven en nemen

 • Ik zorg dat ik niet boven het maaiveld uitsteek, zodat jij me niet kunt afwijzen

Alternatief: Ik sta mezelf toe om mijn stem te laten horen en ook om trots te zijn op wat ik in mijn leven heb bereikt

 • Ik doe er alles aan om mijn negatieve emoties niet te voelen, ik vlucht in prestatiedrang en middelen om maar niet de realiteit onder ogen te hoeven zien

Alternatief: Pijn, angst, boosheid en frustratie horen bij het leven. Ik aanvaard ze, maar niet ten koste van mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid

 • Ik keur mezelf af, hoe goed ik ook mijn best doe

Alternatief: Ik ben op elk moment goed zoals ik ben, omdat ik en anderen van mij houden zoals ik ben.

 • Ik laat mijn stemming beïnvloeden door die van jou, zodat je weet dat wij verbonden zijn. Ik kan daardoor niet goed meer onderscheiden welke emoties jou toebehoren en welke van mij zijn. Ik neig tot vervloeien met de ander om de afscheiding, die ik voel als ik alleen ben, goed te maken.

Alternatief: We zijn allemaal uniek. Omdat ik mensen om me heen heb van wie ik houd, weet ik goed wie ikzelf ben. Ik heb een eigen identiteit en omdat ik goed op mezelf heb leren vertrouwen, kan ik ook goed alleen zijn.

 • Ik voel me buitengewoon schuldig omdat ik fouten maak vanwege de spanning die de situatie met zich meebrengt

Alternatief: ik ben een feilbaar mens. Ik sta mezelf toe om fouten te maken, zolang ik er maar van leer.

 • Ik doe graag wat jij wil en wat je van mij verlangt en denk weinig na over en sta weinig stil bij mijn eigen behoeften, wensen en verlangens.

Alternatief: Ik bouw en werk aan win win relaties en houd in de gaten,  dat er een balans bestaat tussen geven en nemen.

 • Ik wil graag ‘pleasen’, omdat ik me kwetsbaar voel als het gaat om mijn eigen wensen en verlangens en dat ik het gevoel heb het niet waard te zijn.

Alternatief: ik beschik over een gevoel van eigenwaarde, waaraan niet of nauwelijks getornd kan worden.

 • Ik ben ziek en ik moet daar iets tegenover zetten

Alternatief: Mijn psychische beperking heeft gezorgd voor levenswijsheid, waaraan ik en anderen kracht aan kunnen ontlenen.

 • Ik ben altijd gespannen omdat ik aan het ‘redderen’ ben

Alternatief: Ik sta mezelf toe te denken: ‘Ik ben er. Het is genoeg zo.’

 • Ik voel me gespannen als ik angst, boosheid of verdriet voel. Ik weet me geen raad met die emoties, omdat ze van jongs af aan ontkend werden.

Alternatief: hoe beter ik met bovengenoemde gevoelens om kan gaan, hoe beter de ander mij begrijpt. De gevoelens worden veroorzaakt door mijn negatieve gedachten. Ik leer mezelf aan om afstand te nemen van die negatieve gedachten, zodat ik ruimte vind voor positieve ervaringen in het leven.

 • Ik moet me altijd beter voordoen naar de buitenwereld, uitstekend presteren en mag niet mijn zwaktes tonen, zodat ik waardering en respect ontvang. Ik moet iedereen te vriend houden, omdat ik die waardering nodig heb. Ik kan nl geen waardering voor mezelf opbrengen.

Alternatief: Ik sta mezelf toe te denken: ‘Ik ben er. Het is goed zo’.

 • Ik kan niet goed op mezelf vertrouwen, loslaten, een slaapritme hebben, alleen zijn, alles doen zonder verslavingen, omdat ik iets of iemand anders nodig heb om mij goed te voelen.

Alternatief: Omdat ik van mezelf hou en er van mijn gehouden wordt, voel ik me veilig. Ik ben zelfgenoegzaam, of in ieder geval alert genoeg om me niet te laten leiden door drang en onrust.

 • Ik schenk je gemakkelijk mijn vertrouwen, stel weinig eisen en stel me afhankelijk op, zodat jij mij niet in de steek laat en ik me niet alleen hoef te voelen.

Alternatief: Ik ben bereid in anderen te investeren, maar niet ten koste van mezelf. Ik geloof alleen nog in win win relaties, waarbij geven en nemen in balans zijn.

 • In relatie tot anderen worden problemen en conflicten niet uitgesproken en het onaangename wordt verdrongen, met als gevolg dat ik vervreemd van mijn omgeving

Alternatief: Ik geef op tijd mijn grenzen aan en maak zaken waarmee ik moeite heb bespreekbaar.

 • Ik sluit mezelf soms af voor anderen en raak dan geïsoleerd om niet de pijn te voelen in het contact of van juist het gemis aan contact met de anderen.

Alternatief: Ik blijf contact houden met anderen, ook als ik het moeilijk heb. Echter, ik zorg ook voor voldoende rust.

 • Ik ben bang voor veel mensen, want mij is geleerd dat de buitenwereld niet deugt.

Alternatief: Ik ga uit van het goede van de mens en streef ernaar dat alles in goede harmonie verloopt.

 • Langdurige vervreemding is bij mij verworden tot overlevingsstrategie die ervoor zorgt dat ik uiteindelijk ziek word

Alternatief: ik ben me bewust van mijn kwetsbaarheid en volg zoveel mogelijk mijn signaleringsplan.